Moviment Lliure

2 entradas

  Acompanyar a l’infant: moviment lliure, comunicació i joc. Des de la Pedagogia Pikler-Loczy es treballa de forma globalitzada i transversal els diferents aspectes del desenvolupament, tant la qüestió del Moviment Lliure i l’activitat autònoma, el Joc Lliure i espontani, passant per tots els moments de cura quotidiana (higiene, menjar i son), la forma de relacionar-nos, comunicar-nos, tocar, anticipar i establir diàlegs de forma eficaç amb el nadons i infants, així com la qüestió dels límits, l’autoritat i el paper de l’adult en l’acompanyament, que ha […]

Des de la Pedagogia Pikler-Loczy es treballa de forma globalitzada i transversal diferents aspectes del desenvolupament, tant la qüestió del Moviment Liure i l’Activitat Autònoma, el Joc Lliure i espontani, passant per tots els moments de Cura Quotidiana (higiene, menjar i son), la forma de relacionar-nos, comunicar-nos, tocar, anticipar i establir diàlegs de forma eficaç amb el nadons i infants, així com la qüestió dels límits, l’autoritat i el paper de l’adult en l’acompanyament, que ha d’esdevenir conscient i en constant formació, sempre enfocat a que […]